Đầu tư INT Capital

Là nơi kiến tạo. Đầu tư, hỗ trợ và nâng đỡ các startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ để cùng nhau phát triển bền vững.

Hotline Email Zalo
Về đầu trang

Tham gia cộng đồng

Thông báo
Đóng